O nás

Farní sbor českobratrské církve evangelické v Telči
Existuje oficiálně teprve od r.1965, jeho historie je však mnohem delší. Už na konci 19.stol. se do města postupně stěhovali evangelíci z bližšího i vzdálenějšího okolí a také z různých krajů Čech a Moravy, nejen z Vysočiny, ale např. také až z Podkrkonoší. Ti se potom začali shromažďovat a vytvořili kazatelskou stanici reformované církve, jedné ze dvou, do nichž byli uměle rozděleni čeští evangelíci. Mateřským sborem a tedy oficiálním střediskem obou církví na Telčsku byla Velká Lhota, od Telče 13 km vzdálená. Tyto tzv. toleranční sbory, utvořené na konci 18.stol. po vydání tolerančního patentu císaře Josefa II. r.1781, se sloučily, jakmile po vzniku Československé republiky bylo konečně znovu dovoleno přímé navázání na odkaz M.Jana Husa a J.A.Komenského. Vznikl tedy jediný sbor spojené Českobratrské církve evangelické; minulost dnes ve Velké Lhotě připomíná památkově chráněný Evangelický toleranční areál se stálou expozicí „Česká reformace v evropském kontextu“. V Telči samé však došlo k faktickému spojení evangelíků obou církví už v r.1916, kdy se zde konaly společné bohoslužby.

Počátkem dvacátých let se podařilo kazatelské stanici tehdy již ČCE v Telči zakoupit zrušený gotický kostel sv.Ducha, v němž po jeho odsvěcení bylo postupně skladiště a potom městské divadlo. Kostel musel být pečlivě restaurován, protože mnoho významných stavebních prvků bylo zazděno a interiér pozměněn. Po citlivé rekonstrukci byl kostel slavnostně předán svému účelu 23.11.1923. Od té doby je stále udržován a používán a těší se i zájmu návštěvníků Telče. Kazatelská stanice žila poměrně intenzivním životem a měla se stát už počátkem čtyřicátých let samostatným sborem. Druhá světová válka ovšem tyto snahy narušila a poválečná doba přinesla další změnu osídlením pohraničí, v daném případě oblasti kolem Slavonic. I tam se přistěhovalo mnoho evangelíků a tak konečně nově utvořený samostatný sbor měl v první době své středisko právě tam.
Existence sboru s centrem v pohraničním území byla ovšem obtížná, sídlo bylo přeneseno do Telče právě v r.1965 a Slavonice se potom staly kazatelskou stanicí. Mezi Telčí a Slavonicemi leží ještě další kazatelská stanice Dačice, od počátku na přelomu 19. a 20. stol. spojená s Velkou Lhotou a později s Telčí. Kromě kostela sv.Ducha má farní sbor své shromažďovací prostory v Telči také ve sborovém domě čp.21 na náměstí Zachariáše z Hradce. Konají se tam v zimě bohoslužby a průběžně biblické hodiny, setkávání střední generace, konfirmační cvičení i vyučování náboženství. V letech 1997-2006 tvořil farní sbor v Telči unii s farním sborem ve Velké Lhotě (kazatelské stanice Telče: Dačice a Slavonice, kazatelská stanice Velké Lhoty: Valtínov). V rámci unie těchto sborů byly umožněny také rekreační pobyty ve vlastních sborových objektech v Telči, Velké Lhotě, Slavonicích i Valtínově.